Työturvakortti verkossa

Työturvakortti antaa perustiedot turvallisesta toiminnasta yhteisillä työpaikoilla, työsuojelun yhteistoiminnasta, työympäristön vaarojen tunnistamisesta, kuormitustekijöistä ja riskien arvioinnista. Koulutuksen käynyt henkilö ymmärtää työnopastuksen merkityksen sekä toimimisen hätä- tai onnettomuustilanteessa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet toimia työssään turvallisesti relevantit sidosryhmät huomioiden. Työturvallisuuskoulutussopii kaikille alasta riippumatta  ja on tehokas tapa hankkia tärkeää turvallisuusosaamista. Kurssi on kehitetty vastaamaan yhteisten työpaikkojen sidosryhmien odotuksia ja standardeja.

Verkkokurssin hinta on 68 € + alv 24% (sisältää pdf-todistuksen), lisäksi voit halutessasi tilata muovisen kortin hintaan 10€ + alv 24%. Koulutuksen käyttöaika on 12 kk ostopäivästä – voit aloittaa suorituksen heti!

Aloita vaikka heti!

Verkkokurssin hinta on 68 € + alv 24% (sisältää pdf-todistuksen), lisäksi voit halutessasi tilata muovisen kortin hintaan 10€ + alv 24%.
Koulutuksen käyttöaika on 12 kk ostopäivästä – voit aloittaa suorituksen heti!

Sisältö

Koulutuksen sisältö:

 • Turvallisuuskulttuurin merkitys
 • Oman toiminnan turvallisuus
 • Oma vaikutus hyvinvointiin ja työssä jaksaminen
 • Turvallisuushavaintojen tekeminen ja käsittely
 • Työtapaturmat ja niiden merkitys
 • Työmatkatapaturmat
 • Nolla tapaturmaa -ajattelu
 • Tapaturman vaaratekijät
 • Juurisyyanalyysi
 • Yhteisen työpaikan roolit, vastuut ja velvoitteet
 • Henkilöstövuokrauksen roolit, vastuut ja velvoitteet
 • Työsuojelun yhteistoiminta ja osapuolet
 • Työsuojelutarkastus
 • Perehdyttäminen ja työnopastus
  • Perehdytys yhteisellä työpaikalla
  • Nuorten työntekijöiden perehdytys
  • Perehdytys monikulttuurisella työpaikalla
 • Riskienhallinta ja arviointi
  • Riskienhallintatoimenpiteet
  • Riskien arvioinnin prosessi
  • Ennakoiva työsuojelutoiminta
 • Turvallisen työn suunnittelu
 • Henkilönsuojaimet ja turvallisuusvarusteet
 • Toimiminen koneiden ja laitteiden kanssa turvallisesti
 • Työn kuormitustekijät ja kuormittavuuden vähentäminen
  • Fyysinen kuormitus
  • Psykososiaalinen kuormitus
  • Oma vaikutus työhyvinvointiin ja työssä jaksaminen
  • Ergonomia
 • Päihteet ja työkyky
 • Toimiminen onnettomuus ja hätätilanteessa
 • Elvytys defibrillaattoria hyödyntäen
 • Pelastautuminen ja poistumisturvallisuus